סרטון רשת וטלויזיה

מהלך גרילה

הצבת "מכונות איגרוף" במקומות ציבוריים ומרכזיים .

במקום תוצאה עולה תמונה של ילד עם סריקת אחוז הנזק ביחס לעוצמת המכה .