" מי שבידיו השליטה על העבר ,

בידיו השליטה על העתיד " .  ג'ורג' אורוול