Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title

מהלך גרילה

ALL CAPS TITLE

הצבת "מכונות איגרוף" במקומות ציבוריים ומרכזיים .

במקום תוצאה עולה תמונה של ילד עם סריקה של אחוז הנזק ביחס לעוצמת המכה .

בתוך המכונות יהיו מצלמות שמתעדות תגובות המשתתפים .

סרטון רשת וטלויזיה

סרטון רשת וטלויזיה

האגודה הלאומית לשלום הילד