אז נכון שעוד אין להם משפחה .

אבל גם לבד הם יודעים להסתדר יופי .

PILOT

100 שנות היסטוריה . 

חלק מסדרת שלטי חוצות .

מועצה איזורית חבל אילות

חלק מסדרת מודעות עיתון .