במצבים מסויימים ,

גם לחשוב פעמיים מול המראה לפני   שיוצאים ככה מהבית לא יעזור .